FANDOM


Pozwala na adaptację do ciemności. Wariacja Adaptacji do środowiska.

Znana także jako Edytuj

  • Ciemna Adaptacja
  • Adaptacja Cienia

Możliwości Edytuj

Użytkownik jest w stanie przetrwać i przystosować się do ciemnych środowisk (zwłaszcza w warunkach nocnych). Posiada on wyostrzone zmysły, aby zrekompensować brak światła.

Aplikacje Edytuj

Powiązane Edytuj

Ograniczenia Edytuj

  • Oczy mogą stać się bardziej wrażliwe na światło.
  • Może utrudnić działanie podczas dnia.