FANDOM


Moc oddzielić światła od czegokolwiek i wszystkiego innego. Kombinacja Kontroli Światła i Separacji. Odmiana Elementarnego Odgraniczania. Nie należy jej mylić z Elementarnym Uszczelnianiem.

Znana również jako Edytuj

  • Blokowanie Światła

Możliwości Edytuj

Użytkownik może oddzielić/blokować światło od czegokolwiek i wszystkiego innego. Kiedy używana jest ta moc, sprawia ona, że ​​niemożliwe jest dla materii i fal reakcja z nim, wejście do niego, wyjście z niego, poruszać się w nim lub zostanie wchłoniętym przez odgraniczone światło, jakakolwiek energia nie może się do niego dostać, lub po prostu jakakolwiek zmiana/interakcja nie jest z nim możliwa.

Wpływa to nie tylko fizyczne formy światła, ale również jej ezoteryczne, psychiczne, empatyczne, mroczne, itd. warianty/formy. Światło może przestać rozjaśniać, zostać przeniesione lub nawet występować w innej formie. Każde światło które w trakcie trwania procesu, gdy ta moc jest wykorzystywana zostanie wyjęty i oddzielone od procesu. Mocniejsi użytkownicy mogą być w stanie oddzielić światło od wpływu innych supermocny, a nawet z dotyczących go pojęć, takich jak czytanie, pisanie, wiedzy o nim i jego granic. Użytkownik może sterować gdzie światło jest kierowane, jakie światło będzie oddzielone i do jakiego stopnia.

Aplikacje Edytuj

Powiązane Edytuj

Ograniczenia Edytuj

  • Może być w stanie wpłynąć tylko na pojedynczy cel.
  • Oddzielenie może być nieodwracalne.
  • Może nie być w stanie oddzielić światło całkowicie.
  • Może nie być w stanie kontrolować tego, co oddziela się od światła.
  • Jeśli użytkownik nie jest ostrożny, lub nie posiada wystarczającej precyzji kontroli, może zostać zraniony próbując wykorzystać je jako obrona lub atak.