FANDOM


Moc bycia całkowicie nienaruszalnym przez ciemność/mrok/cień. Odmiana Selekcyjnej Niewrażliwości i Odporności na Żywioły. Przeciwieństwo Odporności na Fotokinezę.

Znana także jako Edytuj

  • Mroczna/cienista/umbro/umbralna odporność.

Możliwości Edytuj

Użytkownik jest odporny na wszelką ciemność/mrok/cienie i całkowicie niewrażliwy na bezpośrednie i pośrednie jej skutki.

Powiązane Edytuj

Galeria Edytuj