FANDOM


Moc pozwalająca spalić wszystko całkowicie. Zaawansowana wersja Spalenia. Nie należy jej mylić z Wszechrozpalanie.

Zanana również jako Edytuj

  • Absolutne Spalenie
  • Wszechpotężny Płomień
  • Nieugasły Płomień
  • Wszechspalenie
  • Ostateczne Ciepło

Możliwości Edytuj

Użytkownik może spalić wszystko, nawet jeśli obiekty są normalnie niepalne, niematerialne lub nawet koncepcyjne (np. czas). Mogą podnieść temperaturę do poziomu nieobliczalnego, generując naukowo niewyjaśnione poziomy energii cząstek; Z powodu spalania na tak niemożliwym do przyjęcia poziomie, nastąpi całkowite unicestwienie obiektu na poziomie subatomowym.

Ognioodporność nie daje obrony przed tą zdolnością i gaszenie jest trudne, jeśli nie niemożliwe.

Aplikacje Edytuj

Ograniczenia Edytuj

GaleriaEdytuj